หลักสูตร เตรียมความพร้อม..เพื่อสู่อาชีพงานบริการ Call Center...สำหรับพนักงานใหม่ (Build up Yourself for The Best Call Center Agent) (In-House Training : Nok Air)

Customer Service หรือ Call Center คือ ประตูสำคัญด่านแรกที่ลูกค้า สามารถเข้ามาสู่การบริการขององค์กร ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประทับใจ ซึ่งการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ในรูปแบบ Call Center เป็นงานที่มีความสำคัญ ต่อลูกค้า ต่อองค์กร และต่อความภาคภูมิใจของผู้ให้บริการ ดังนั้น องค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องมุ่งให้ความสำคัญต่อพื้นฐานในการบริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Call Center อย่างละเอียด พร้อมฝึกการสนทนาทางโทรศัพท์ ด้วยหลักสูตรระยะยาว ให้แก่พนักงานใหม่ ในการเสริมสร้างการปฏิบัติงานด้านการบริการอย่างเป็นเลิศ รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า รับเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ พร้อมประเมินผลการอบรม

 หลักสูตร : เตรียมความพร้อม..เพื่อสู่อาชีพงานบริการ Call Center..สำหรับพนักงานใหม่
Build up Yourself for The Best Call Center Agent)

วิทยากร : อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม : 5 วัน (30 ชั่วโมง)

เนื้อหารายละเอียด ประกอบไปด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้

   - เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique)...หลักสูตรที่ทุกคนต้องเรียน
   - การสร้างเสริม Service Mind & พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับพนักงาน Call Center...
หลักสูตรที่เน้นการบริการ
   - ก้าวสู่การบริการแบบมืออาชีพ..ด้วยการบริการเหนือความคาดหมาย
...หลักสูตรขั้น Advance
   - เทคนิคการจัดการกับลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ...
หลักสูตรที่เน้นการรับเรื่องร้องเรียน
   - เทคนิคการให้บริการข้อมูลผ่าน Call Center แบบ Privilege Center...สำหรับการบริการลูกค้าระดับ VIP

Case Study วิเคราะห์เชิงลึก
Practice & Activity
Roleplay & Workshop
(เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรมเพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001


Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติในการเป็นที่ปรึกษา พร้อมอบรมการสนทนาทางโทรศัพท์ และหลักสูตรระยะยาว ให้แก่พนักงานใหม่ของ บริษัท เก้า เฮง เฮง จำกัด ในการเสริมสร้างการปฏิบัติงานด้านการบริการอย่างเป็นเลิศ สำหรับศูนย์ Nok Air Call Center กด 4 และ กด 8 ที่คอยให้คำปรึกษาแก่สมาชิก Nok Fan Club, การจองตั๋วเครื่องบินสำหรับ สส. สว., Corporate, Group, Telephone Check-In, การแก้ปัญหาให้แก่ Travel Agent, Flight Irregularity และ Nok Care

 

   

 

กลุ่มที่ 1 : นกแนน, นกเกษ, นกแกน, นกปอนด์, นกโซ่, นกนุ่น, นกกิ๊ก, นกนุ้ย, นกกิ๊ก, นกเจต, นกหนู, นกขวัญ, นกเล็ก, นกต่าย

กลุ่มที่ 2 : นกบุ๋ม, นกฝน, นกนุ่น, นกJum, นกหญิง, นกต็อบ, นกแต้ว, นกน้ำหวาน, นกกัน, นกภา, นกต่าย, นกMay, นกตาล, นกกอลฟ์

กลุ่มที่ 3 : นกกุ้ง, นกปุ๊ก, นกเกด, นกพีท, นกแบงค์, นกหนู, นกสุ, นกเมย์, นกมล, นกแอ๊ะ, นกนัท, นกแป้ง, นกฝน, นกเจ

กลุ่มที่ 4 : นกปุ้ย, นกPle, นกต้อม, นกแจ๊ม, นกSu, นกOH, นกAnn