Training : Nok Air

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติในการเป็นที่ปรึกษาพร้อมอบรมให้แก่พนักงานใหม่ของ บริษัท เก้า เฮง เฮง จำกัด ในการเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการบริการ สำหรับศูนย์ Nok Air Call Center กด 4 และ กด 8 ที่คอยให้คำปรึกษาแก่สมาชิก Nok Fan Club, การจองตั๋วเครื่องบินสำหรับ สส. สว., Corporate, Group, Telephone Check-In, การแก้ปัญหาให้แก่ Travel Agent, Flight Irregularity และ Nok Care รับเรื่องร้องเรียน 


"นกแอร์ Call Center สวัสดีค่ะ"

สำหรับ นกแอร์ Call Center  จะมีน้องๆ Agent คอยให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการเดินทางไปกับสายการบิน Nok Air
ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับการบริการที่อบอุ่นและคอยให้ความเอาใจใส่ดูแล ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ พร้อมสิ่งดีๆ
ท่านสามารถใช้บริการดีๆ นี้ ได้จาก 1318 Nok Air Call Center
"ขอบคุณที่ใช้บริการ Nok Air Call Center สวัสดีค่ะ"

TCCA ให้คำปรึกษาในการเพิ่มประสิทธิภาพในงานให้บริการ, จัดการอบรมให้แก่พนักงาน NokAir Call Center ระดับ Agent พร้อมประเมินผล
สอนด้วยหลักสูตรการสนทนาทางโทรศัพท์และหลักสูตรการบริการอย่างเป็นเลิศ
   - เตรียมความพร้อมสู่อาชีพงานบริการ Call Center/ Contact Center สำหรับพนักงานใหม่
   - เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique)
   - การสร้างเสริม Service Mind & พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับพนักงาน Call Center
   - การบริการเหนือความคาดหมาย
   - เทคนิคการจัดการกับลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
   - การให้บริการข้อมูลผ่าน Call Center แบบ Privilege Center

  กลุ่มที่ 1 : นกแนน, นกเกษ, นกแกน, นกปอนด์, นกโซ่, นกนุ่น, นกกิ๊ก, นกนุ้ย, นกกิ๊ก, นกเจต, นกหนู, นกขวัญ, นกเล็ก, นกต่าย

กลุ่มที่ 2 : นกบุ๋ม, นกฝน, นกนุ่น, นกJum, นกหญิง, นกต็อบ, นกแต้ว, นกน้ำหวาน, นกกัน, นกภา, นกต่าย, นกMay, นกตาล, นกกอลฟ์

กลุ่มที่ 3 : นกกุ้ง, นกปุ๊ก, นกเกด, นกพีท, นกแบงค์, นกหนู, นกสุ, นกเมย์, นกมล, นกแอ๊ะ, นกนัท, นกแป้ง, นกฝน, นกเจ

กลุ่มที่ 4 : นกปุ้ย, นกPle, นกต้อม, นกแจ๊ม, นกSu, นกOH, นกAnn

สถาบันพัฒนาทักษะการบริการ Call Center Thailand Call Center Academy is The Best Call Center Academy in Thailand Call Center คือ The Best Call Center Training in Thailand สถาบันอบรม Call Center Training ศูนย์ฝึกอบรม Call Center Training ศูนย์อบรม Call Center Training สถาบันอบรม Contact Center Training at Call Center Studio การบริการ call center มืออาชีพ สัมมนา Call Center Training at Call Center 2012 Seminar Call Center Seminar 2012 Call Center Seminar 2013 สัมมนา Contact Center 2013 Seminar Contact Center Seminar 2013 The Best Contact Center Academy in Thailand The Best Contact Center Training in Thailand By Call Center Guru Professional Call Center Professional Contact Center Professional high professional training Center Thailand Call Center Academy is Top training Academy about Call Center Contact CenterCall Center best Practices benchmarking Contact Center Call Center Best in Class สถาบัน Contact Center ที่ดีที่สุดในประเทศไทย call center institute contact center institute call center Training Road Map contact center Training Road Map call center Road Map call center RoadMap  call center training RoadMap contact center RoadMap contact center training RoadMap Best Telesales Contact Center Best Telesales Call Center best Practices Training Contact Center สถาบัน Call Center ดีที่สุดในประเทศไทย สถาบัน Contact Center ดีที่สุดในประเทศไทย สถาบัน Call Center ที่ดีที่สุดในประเทศไทย สถาบัน Contact Center ที่ดีที่สุดในประเทศไทย สถาบัน Thailand Call Center Training professional call center Training Telemarketing Call Center Operation Effectiveness Tele-Sales & Call Center PC Development Coaching Call Center training road map for call center staff by competency Training Road Map for Contact Center staff by competency Call Center Consultants Call Center Consulting Service training Academy about Call Center Training Road Map Call Center Training Roadmap Contact Center Training Road Map Contact Center Training Roadmap Call Center Academy The best training Center Academy in Thailand the best training Academy the best training institute the best training Call Center Institute Call Center Technology Call Center Software Call Center Facilities Call Center Facility The Best Call Center The Best Contact Center The Best Call Center in Town The Best Contact Center in Town Call Center Best in Class Contact Center Best in Class Service Mind Positive Thinking Complaint Handling Call Center Communication บริการเหนือความคาดหมาย อาชีพ Contact Center อาชีพ call center Service Mind อบรมพนักงาน Call Center อบรมพนักงาน Counter Service Training Counter Services Training Contact Center Call Center best Practices benchmarking Contact Center Call Center Best in Class Contact Center Call Center best Practices Training Contact Center Call Center best Practices Report TeleSales Call Center Consulting Service Telemarketing Call Center Foundation The best training Center Academy in Thailand the best training Academy the best training institute the best training Call Center Institute Contact Center Institute วิทยากร Call Center วิทยากร Contact Center วิทยากร Customer Services วิทยากร Counter Service วิทยากร Smart of Service วิทยากร Supervisor Call Center วิทยากร Customer Centric วิทยากร Positive Thinking วิทยากร Service Mind วิทยากร Team Building วิทยากร Service Excellence วิทยากร Complaint Management วิทยากร telesales วิทยากร Communication Skills หลักสูตรอบรม Call Center อบรมหลักสูตร Call Center หลักสูตรอบรม Contact center อบรมหลักสูตร Contact Center หลักสูตรอบรม Counter Services อบรมหลักสูตร Counter Services หลักสูตรอบรม Customer Service อบรมหลักสูตร Customer Service หลักสูตรอบรมการให้บริการ Call Center อบรมหลักสูตรการให้บริการ Call Center หลักสูตรอบรมการให้บริการ Contact Center อบรมหลักสูตรการให้บริการ Contact Center หลักสูตรอบรมการให้บริการ Counter Service อบรมหลักสูตรการให้บริการ Counter Service หลักสูตรอบรมการให้บริการ Customer Service อบรมหลักสูตรการให้บริการ Customer Service หลักสูตรอบรม Communication Skills อบรมหลักสูตร Communication Skills หลักสูตร training หลักสูตร train the trainer หลักสูตร crm หลักสูตร tele-sales หลักสูตรอบรม telesales อบรมหลักสูตร telesales หลักสูตร tele-sales อบรม tele-sales หลักสูตรอบรม telemarketing อบรมหลักสูตร telemarketing หลักสูตรอบรม Complaint Handling Skills อบรมหลักสูตร Complaint Handling Skills หลักสูตรอบรม Complaint Management อบรมหลักสูตร Complaint Management หลักสูตรอบรม Service Excellence อบรมหลักสูตร Service Excellence หลักสูตรอบรม Effective Communication Skills อบรมหลักสูตร Effective Communication Skills หลักสูตรอบรมทักษะการสื่อสาร อบรมหลักสูตรทักษะการสื่อสาร หลักสูตรอบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์ อบรมหลักสูตรการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตรอบรมคอลล์เซ็นเตอร์  หลักสูตรอบรมคอล์ลเซ็นเตอร์ หลักสูตรอบรมคอลเซ็นเตอร์ อบรมหลักสูตรคอลล์เซ็นเตอร์  อบรมหลักสูตรคอล์ลเซ็นเตอร์ อบรมหลักสูตรคอลเซ็นเตอร์ หลักสูตรอบรมการให้บริการ Call Center อบรมหลักสูตรการให้บริการ Call Center หลักสูตรอบรมการให้บริการ Contact Center อบรมหลักสูตรการให้บริการ Contact Center หลักสูตรอบรมการให้บริการ Counter Service อบรมหลักสูตรการให้บริการ Counter Service หลักสูตรอบรม Customer Services อบรมหลักสูตร Customer Services หลักสูตรอบรมการให้บริการ Customer Service อบรมหลักสูตรการให้บริการ Customer Service หลักสูตรอบรม Service Mind Training อบรมหลักสูตร Service Mind Training หลักสูตรอบรม Positive Thinking อบรมหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตรอบรม Smart of Service อบรมหลักสูตร Smart of Service หลักสูตรอบรม Supervisor Call Center ชั้นสูง อบรมหลักสูตร Supervisor Call Center ชั้นสูง หลักสูตรอบรม Call Center Supervisor Skill ชั้นสูง อบรมหลักสูตร Call Center Supervisor ชั้นสูง หลักสูตรอบรม Call Center Supervisor Skill อบรมหลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ หลักสูตรอบรม Call Center Supervisor ขั้นเทพ อบรมหลักสูตร Call Center Supervisor ขั้นเทพ หลักสูตรอบรม Supervisor Contact Center อบรมหลักสูตร Supervisor Contact Center หลักสูตรอบรมการบริการที่เป็นเลิศ Customer Centric อบรมหลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ Customer Centric หลักสูตรอบรมการบริการที่เป็นเลิศ Service Excellence การบริการ Call Center อย่างเหนือชั้น อบรมหลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ Service Excellence การบริการ Call Center อย่างเหนือชั้น หลักสูตรอบรม Teamwork หลักสูตรอบรม Team Building อบรมหลักสูตร Teamwork อบรมหลักสูตร Team Building

อาจารย์สรวิทย์ บัวศรี อาจารย์ต้น สรวิทย์ บัวศรี อาจารย์ต้น Call Center สรวิทย์ บัวศรี อาจารย์ต้น Contact Center สรวิทย์ บัวศรี